คน,แสงตะวัน,ทะเล

ยิ่งเกลียด ยิ่งเจอ ไขคำตอบว่าเพราะอะไรเราถึงยิ่งได้ในสิ่งที่เกลียด

ยิ่งเกลียด ยิ่งเจอ ห…